IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

Grup instalatori specialitate
 
Reply to this topicStart new topic
OG 91 / 2005 : Subventie de la stat pt cumparare centrale !
energon
post Oct 24 2005, 06:26 PM
Post #1


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 111
Joined: 17-September 05
From: Nu in Romania
Member No.: 576ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 14 iulie 2005
privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 20 iulie 2005


Având în vedere majorările preţului la gaze naturale şi ţinând cont de necesitatea eficientizarii consumului individual de gaze naturale pentru persoanele care utilizează la încălzirea locuinţei acest combustibil, în vederea creşterii calităţii vieţii de familie, se impune iniţierea unui program de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune de centrale termice individuale sau, după caz, de arzatoare automatizate.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1
Începând cu anul 2005 se instituie Programul de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, în vederea eficientizarii consumului de gaze naturale utilizate la încălzirea locuinţei.
ART. 2
1) În perioada 2005-2008 se acorda un ajutor banesc pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice individuale sau, după caz, a unui arzator automatizat, denumit în continuare ajutor banesc.
(2) De ajutorul banesc beneficiază familiile şi persoanele singure care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale şi sunt consumatori individuali, titulari de contracte de furnizare a gazelor naturale;
cool.gif au venitul net lunar pe membru de familie de pana la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara garantat în plata;
c) nu deţin centrale termice individuale;
d) deţin sobe de teracota.
(3) Ajutorul banesc se acorda sub forma de bonuri valorice, în cuantum diferenţiat, după cum urmează:
a) în suma de 1.000 lei, în cazul achiziţionării, instalării şi punerii în funcţiune a unei centrale termice individuale;
cool.gif în suma de 200 lei, în cazul achiziţionării şi montarii unui arzator automatizat.
ART. 3
(1) Bonurile valorice sunt documente cu regim special care se emit de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
(2) Tipărirea bonurilor valorice se va face potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Nationala" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Bonurile valorice sunt de culoare violet, sunt prevăzute cu elemente de securizare şi au tipărit cuantumul ajutorului banesc prevăzut la art. 2 alin. (3).
(4) Modelele bonurilor valorice sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă dn prezenta ordonanta de urgenta.
ART. 4
(1) Ajutorul banesc se acorda numai în cazul în care achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice sau, după caz, a arzatoarelor automatizate se realizează prin firme autorizate de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumite în continuare firme autorizate.
(2) Firmele autorizate care participa la Programul de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale au obligaţia sa încheie un protocol de colaborare cu direcţia de munca, solidaritate socială şi familie a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, denumita în continuare direcţie teritorială, în a carei raza îşi are domiciliul sau resedinta familia ori persoana singura.
(3) Modelul protocolului de colaborare prevăzut la alin. (2) este stabilit prin norme metodologice.
ART. 5
(1) Ajutorul banesc se acorda o singura data, fie pentru achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice, fie pentru achiziţionarea şi montarea arzatoarelor automatizate, pe baza de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenta şi veniturile familiei, semnată de reprezentantul familiei, care este şi titularul ajutorului banesc.
(2) În cazul achiziţionării, instalării şi punerii în funcţiune a unei centrale termice, cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente:
a) avizul de soluţie tehnica eliberat de furnizorul de gaze naturale la care este înregistrat ca titular de contract de furnizare a gazelor naturale;
cool.gif proiectul de execuţie a instalării centralei termice, eliberat de firma autorizata.
(3) În cazul achiziţionării şi montarii arzatoarelor automatizate, ajutorul banesc se acorda pentru un număr maxim de trei sobe.
(4) Cererea de acordare a ajutorului banesc se înregistrează la direcţia teritorială în a carei raza se afla locuinta de domiciliu sau de resedinta a titularului.
(5) Cererea se completează potrivit modelului stabilit prin norme metodologice.
ART. 6
(1) Stabilirea dreptului la ajutorul banesc se realizează pe baza de ancheta socială efectuată de personalul de specialitate din cadrul direcţiei teritoriale.
(2) Ancheta socială certifica componenta familiei şi nivelul veniturilor acesteia, precum şi modalităţile de încălzire a locuinţei.
(3) Modelul anchetei sociale este stabilit prin norme metodologice.
ART. 7
(1) Cererea prevăzută la art. 5 alin. (1) se aproba sau se respinge prin decizie a directorului executiv al direcţiei teritoriale.
(2) Decizia directorului executiv al direcţiei teritoriale privind acordarea dreptului la ajutorul banesc se comunica titularului în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii şi se transmite însoţită de bonul valoric reprezentând ajutorul banesc.
(3) În termenul prevăzut la alin. (2) direcţiile teritoriale vor comunica familiilor şi persoanelor singure care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului banesc decizia motivată a directorului executiv al direcţiei teritoriale privind respingerea cererii.
ART. 8
(1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenta, prin familie se înţelege soţul, sotia şi alte persoane care au acelaşi domiciliu sau resedinta.
(2) Prin persoana singura se înţelege persoana care a împlinit varsta de 16 ani, locuieşte şi se gospodareste singura.
ART. 9
Ajutorul banesc se acorda familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinta de domiciliu sau, după caz, de resedinta a acestora.
ART. 10
(1) Suma reprezentând acoperirea unei părţi din cheltuielile cu achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice individuale sau, după caz, a arzatoarelor automatizate, datorată firmei autorizate, se achită de către titular cu bonul valoric.
(2) Firmele autorizate care au încheiat protocolul prevăzut la art. 4 alin. (3) au obligaţia sa accepte plata unei părţi din cheltuielile cu achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice individuale sau, după caz, a arzatoarelor automatizate, sub forma de bonuri valorice.
ART. 11
(1) Lunar, firmele autorizate transmit direcţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind titularii şi sumele reprezentând ajutoarele băneşti, însoţită de bonurile valorice.
(2) În cazul ajutorului banesc acordat pentru achiziţionarea şi montarea arzatoarelor automatizate, documentele prevăzute la alin. (1) sunt însoţite de procesul-verbal de constatare a montarii arzatoarelor automatizate. Modelul procesului-verbal este stabilit prin norme metodologice.
(3) Situaţia prevăzută la alin. (1) reprezintă document de plata pe baza căruia direcţiile teritoriale achită sumele solicitate de firmele autorizate.
(4) Direcţiile teritoriale au obligaţia de a verifica periodic lista firmelor autorizate.
(5) Direcţiile teritoriale au obligaţia de a retine bonurile valorice şi de a nu efectua decontarea acestora în cazul în care constata ca la data solicitării decontării firma nu mai este autorizata.
ART. 12
(1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului banesc, prevăzute de prezenta ordonanta de urgenta, se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinaţie.
(2) Cheltuielile privind tipărirea bonurilor valorice şi orice alte cheltuieli ocazionate de acordarea ajutoarelor băneşti, precum şi cheltuielile legate de informarea populaţiei cu privire la drepturile prevăzute de prezenta ordonanta de urgenta se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familei.
ART. 13
Ajutoarele băneşti acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta nu se impozitează şi nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.
ART. 14
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei monitorizează aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta cu privire la acordarea ajutorului banesc.
ART. 15
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor Publice elaborează norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemnează:
-------------
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Francu

Ministrul economiei şi comerţului,
Codrut Ioan Seres

Ministrul finanţelor publice,
Ionel Popescu

Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga

Bucureşti, 14 iulie 2005.
Nr. 91.


ANEXA

NOTA(CTCE)
Imaginea reprezentând Bon valoric - 1.000 lei, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 643 din 20 iulie 2005, la pagina 3 (a se vedea imaginea asociata).

NOTA(CTCE)
Imaginea reprezentând Bon valoric - 200 lei, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 643 din 20 iulie 2005, la pagina 3 (a se vedea imaginea asociata).


---------


--------------------
Ingineru'
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 RSS Lo-Fi Version Time is now: 18th January 2020 - 10:29 PM
Aer conditionat | Centrale termice