IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

Grup instalatori specialitate
 
Reply to this topicStart new topic
REFERATULUI TEHNIC DE SPECIALITATE
catalinspataru
post Jul 22 2004, 07:51 AM
Post #1


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 22-July 04
Member No.: 116



In ce act normativ pot gasi punctul 3 din procedura de debransare de la reteaua de termoficare, pentru a putea sa ma duc cu ceva solid la RADET - "3. Pentru blocurile contorizate este suficient acordul Asociatiei de proprietari pentru debransare, fara a fi necesara intocmirea REFERATULUI TEHNIC DE SPECIALITATE de catre furnizorul de energie termica"?
Din cate inteleg, pentru blocurile care sunt contorizate (apa calda, caldura si gaze) nu mai este necesara intocmirea referatului tehnic de specialitate din partea RADET sau vreun alt proiect, fiind necesara doar aprobarea asociatiei de proprietari.


Catalin Spataru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CristianG
post Aug 2 2004, 02:23 PM
Post #2


Membru senior
***

Group: Administrators
Posts: 766
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 3



Vezi [quote=bittek]Cei de la asociatie imi spun ca trebuie acordul RADET pentru a nu mai fi luat in calcul pt plata caldurii si ACM.Cum le pot dovedi conform spuselor DVs pe forum ca blocul fiind contorizat pe ACM si caldura nu mai este necesar acordul RADET pt debransare.Exista vreo lege sau ceva cu care ii pot da in cap?[/quote]


Da exista! Ordonanţă nr. 73 din 29/08/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat
si Hotarirea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 41 din 14/02/2002 (Atentie la articolul 8) Alte legi privind asociatiile de proprietari gasesti la www.fapr.ro

HOTĂRÂRE 41 din 14/02/2002
PRIVIND CONTORIZAREA CONSUMURILOR DE APĂ RECE, APĂ CALDĂ MENAJERĂ
SI CALDURĂ LA APARTAMENTELE DIN CADRUL ASOCIAłIILOR DE LOCATARI/
ASOCIAłIILOR DE PROPRIETARI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
EMITENT : C.G.M.B.
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI
HOTĂRÂRE
privind contorizarea consumurilor de apă rece, apă caldă manajeră si caldură la
apartamentele din cadrul asociaŃiilor de locatari/proprietari din municipiul Bucuresti
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de Specialitate al
DirecŃiei Generale UtilităŃii Publice;
Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
łinând seama de prevederile O.G. nr.78/2001 pentru modificarea Legii nr.199/2000 privind
utilizarea eficientă a energiei;
În temeiul art.38 alin.(2) pct."i", art.46 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraŃia
publică locală,
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTĂRĂSTE :
Art.1- Se aprobă contorizarea consumurilor de apă rece, apă caldă menajeră si căldură la
fiecare apartament din cadrul asociaŃiilor de locatari/ proprietari din municipiul Bucuresti.
Art.2- Se aprobă Regulamentul privind contorizarea consumurilor de apă rece, apă caldă
menajeră si căldură la apartamentele din cadrul asociaŃiilor de locatari/ proprietari din
municipiul Bucuresti, prezentat in Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3- Începând cu data prezentei, toate proiectele noi de execuŃie a blocurilor de locuinŃe
din municipiul Bucuresti vor cuprinde in mod obligatoriu soluŃii tehnice privind contorizarea
individuală pentru fiecare apartament a tuturor consumurilor de la reŃelele publice de
distribuŃie.
Art.4- DirecŃia Generală UtilităŃii Publice, DirecŃia Generală de InspecŃie si Control General
din cadrul Primăriei Municipiului Bucuresti si Primăriile sectoarelor, SC APA NOVA
Bucuresti SA si RADET Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .
PRESEDINTE DE SEDINłĂ SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
GheorghiŃă Diaconu Drd.Anton Petrisor Parlagi
REGULAMENT
privind contorizarea consumurilor de apă rece, apă caldă menajeră si căldură la
apartamentele din cadrul AsociaŃiilor de locatari –proprietari din Municipiul Bucuresti
Art.1. Prezentul regulament are in vedere punerea in aplicare a OrdonanŃei Guvernului
nr.78/2001 pentru modificarea Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, care
la art.13 (2) prevede: "Consumatorii de energie, persoane fizice, sunt obligaŃi să ia masuri
pentru dotarea cu aparate de măsură si control individuale".
Art.2. Pentru contorizarea la nivel de apartament a apei reci si a apei calde menajere, este
necesar ca imobilele să fie dotate cu contoare generale sau contoare pasante pe fiecare
scară. Contorizarea consumurilor se va face cu aparate de măsură agreate de prestatorii
serviciilor si autorizate de Biroul de Metrologie Legală, însoŃite de Buletine de Verificare
Metrologică iniŃiale si periodice ,conform legii.
Art.3. Pentru contorizare la nivel de apartament a căldurii este necesar ca imobilele să fie
dotate cu contoare generale sau contoare pasante pe fiecare scară. Contorizarea
consumurilor de căldură la apartamente se va face cu repartitoare de costuri agreate de
prestatorul serviciului, conform legii.
Art.4. Contorizarea consumurilor de apă rece, apă caldă menajeră si căldură la
apartamentele din cadrul AsociaŃiilor de locatarii/ proprietari se va face de către firme
autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală, cu experienŃă în domeniu si agreate de
către prestatorii serviciilor de furnizare a apei potabile, a apei calde menajere si căldurii.
Art.5. Adunarea Generală va stabili un cuantum pentru plata părŃilor comune referitor la
consumul de apă rece, apă caldă menajeră si căldură. Cuantumul de plată aferent părŃilor
comune, care revine deŃinătorilor de apartamente contorizate individual, nu va depăsi 10%
(zece la sută) din consumul total înregistrat de contoarele instalate în apartamente. În cazul
în care absolut toate apartamentele sunt contorizate, cuantumul pentru părŃile comune va fi
stabilit pe baza diferenŃei între consumul înregistrat de contoarele generale sau pasante de
la imobile sau scări si suma consumurilor înregistrate la fiecare apartament.
Art.6. În vederea contorizării consumurilor la apartamente este obligatorie înstiinŃarea
AsociaŃiei de locatari/ proprietari. Nu sunt necesare obŃinerea de avize si achitarea de taxe.
Art.7. Contractarea lucrărilor si plata acestora se va face individual de către proprietarii
apartamentelor sau de către AsociaŃia de locatari/ proprietari, cu societăŃile autorizate de
Biroul Român de Metrologie Legală. SocietăŃile autorizate vor fi agreate si de prestatorii
serviciilor. SocietăŃile respective au obligaŃia de a asigura garanŃia pentru aparatele de
măsură si pentru lucrările executate. OpŃional, vor asigura serviciul de citire si întocmire în
scris a repartizării consumurilor, contravaloarea serviciului pentru fiecare apartament va fi
percepută în cadrul cotelor de contribuŃie, pentru cheltuielile comune din cadrul listei de
plată a AsociaŃiei.
Art.8. S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A si RADET BUCURESTI, prestatorii serviciilor de
apă potabilă, apă caldă si căldură, au ca limită de responsabilitate numai contorul general al
imobilului sau scării. Cei doi prestatori nu vor face servicii de citire sau întocmire în scris a
repartizării consumurilor si contravaloarea acestora pe apartament în cadrul AsociaŃiei si nu
vor încheia contracte de furnizare la nivel de apartament.
Art.9. Contorizarea la nivel de apartament se poate face si parŃial, numai pentru apă rece
sau apă caldă menajeră.
Art.10. Adunarea Generală, în condiŃiile montării contoarelor individuale aparŃinând unuia
sau mai multor proprietari, conform voinŃei acestora, are obligaŃia să hotărască cu privire la
modul de citire, repartizarea consumurilor respective, la modul de încasare si efectuare a
plăŃilor corespunzătoare consumurilor, precum si asupra persoanei fizice sau juridice care
efectuează aceste operaŃiuni (administratorul, contabilul sau persoana juridică specializată).
Bucuresti, 14.02.2002
Nr.41
[/quote]

din: http://www.centrale-termice.ro/forum/viewt...&highlight=
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Geo Palade
post Aug 3 2004, 05:53 AM
Post #3


Membru senior
***

Group: Members
Posts: 75
Joined: 14-June 04
Member No.: 32



(catalinspataru)
In ce act normativ pot gasi punctul 3 din procedura de debransare de la reteaua de termoficare, pentru a putea sa ma duc cu ceva solid la RADET - "3. Pentru blocurile contorizate este suficient acordul Asociatiei de proprietari pentru debransare, fara a fi necesara intocmirea REFERATULUI TEHNIC DE SPECIALITATE de catre furnizorul de energie termica"?
Din cate inteleg, pentru blocurile care sunt contorizate (apa calda, caldura si gaze) nu mai este necesara intocmirea referatului tehnic de specialitate din partea RADET sau vreun alt proiect, fiind necesara doar aprobarea asociatiei de proprietari.


Catalin Spataru


Potrivit articolului 35 litera g din OG73/2002 nu se pot modifica instalatiile din cladire fara avize in acest sens. In acelasi timp hotarirea 41 adoptata de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (de ce oare doar in Bucuresti?) prevede clar la articolul 8 ca limita de responsabilitate a RADET este contorul general al blocului sau contorul pasant de pe scara. Parerea mea este ca nu ai ce sa cauti la RADET ci doar la asociatia de proprietari in mina cu hotarirea 41 si sa nu pomenesti nimic de OG73/2002 deoarece este mult mai de actualitate hotarirea 41 si in plus sunt multi administratori care nu stapinesc legislatia in vigoare.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vbrehui
post Aug 12 2004, 02:32 PM
Post #4


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 12-August 04
Member No.: 223



Pentru blocurile contorizate este suficient acordul Asociatiei de proprietari pentru debransare, fara a fi necesara intocmirea REFERATULUI TEHNIC DE SPECIALITATE de catre furnizorul de energie termica"?

Pentru debransare este suficienta doar aprobarea asociatiei de locatari?
Daca nu, ce pasi trebuie sa urmez in vederea debransarii totale de la apa calda si caldura?

In acest moment blocul este intr-o situatie delicata deoarece vechea asociatie nu a achitat facturile aferente blocului si acum datoriile sunt de 1,5miliarde cu tot cu penalizari, motiv pentru care apa calda a fost inchisa.
Actuala asociatie cauta sa achite aceste datorii tot cu banii celor care au platit la zi. (se pare ca bani au fost delapidati si s-a deschis un proces penal)


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Geo Palade
post Aug 13 2004, 07:17 AM
Post #5


Membru senior
***

Group: Members
Posts: 75
Joined: 14-June 04
Member No.: 32



Delapidarea nu are nici o legatura, e alta problema. Faci cerere de debransare catre asociatie. Depune la registratura RADET cerere de debransare (in numele asociatiei) in care mentionezi ca nu ai datorii, apoi asociatia va primi referatul tehnic de specialitate, asociatia este obligata sa convoace adunarea generala (greu!), daca nu se intruneste cvorumul se convoaca din nou peste doua saptamini cind nu mai conteaza nr de membri prezenti (pot fi si 5 membri) si se adopta o hotarire (in general favorabila) consemnata in procesul verbal al adunarii generale. Cu referatul aprobat te intorci la RADET si eventual vezi ce mai vor. Iata mai jos extras din OG 73/2002 articolul 32 si un exemplu de referat tehnic de specialitate:


Art. 32. - (1) Debranşările individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc - condominii -, alimentate cu energie termică prin reţeaua urbană de distribuţie, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele condiţii cumulative:
a) numai cu acceptul scris al asociaţiei de proprietari şi/sau de locatari, sub semnătura reprezentanţilor legali ai acestora, dar nu în timpul sezonului de încălzire;
cool.gif după obţinerea în prealabil a celorlalte acorduri şi avize prevăzute de legislaţia în vigoare.
(2) În situaţia în care debranşarea se face cu intenţia înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un sistem de încălzire individual pe bază de gaze naturale sau gaze lichefiate, suplimentar se vor îndeplini următoarele condiţii:
a) evacuarea gazelor arse se va face printr-un coş care va depăşi nivelul aticului imobilului;
cool.gif proprietarul apartamentului este obligat să aibă un contract de service permanent pe toată durata funcţionării instalaţiei cu o firmă autorizată privind întreţinerea şi asigurarea bunei funcţionări a respectivei instalaţii;
c) proprietarul împreună cu firma de service răspund solidar civil şi/sau penal, după caz, pentru eventualele pagube sau pierderi de vieţi omeneşti în caz de explozie provocată de proasta funcţionare a instalaţiei individuale de încălzire.

Ia uitati ce primiti de la RADET in urma cererii de debransare:

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI
Str.Cavafii Vechi Nr.15 sector 3 Bucuresti Cod 70456, Telefon 3147600, 3139906
Fax: 3123018 Telex 10883
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr........
Destinatar:...............
Adresa:..................
In atentia: Asociatiei de locatari/proprietari
SUBIECT: Debransare
Data ......
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referitor la scrisoarea dvs. inregistrata la RADET cu nr...., va comunicam urmatoarele:

A.
In conformitate cu prevederile Hotararii nr.1386 din 27.11.2003 (Monitorul Oficial, Partea I nr.863 din
04.12.2003 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobate prin H.G. nr. 400/2003):
17.La articolul 42, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Modificarea instalatiilor de distributie a utilitatilor in interiorul unui condominiu sau al unui apartament din cadrul unui condominiu poate fi facuta numai pe baza referatului tehnic de specialitate emis de furnizorul utilitatii, in care se arata efectele modificarii instalatiei respective si se cuprind propuneri privind modul de repartizare a cheltuielilor pentru proprietatile din condominiu.Pe baza acestui referat adunarea generala va hotari asupra efectuarii modificarii si va stabili modul de inregistrare, repartizare/defalcare a consumurilor
respective, precum si modul de incasare si de efectuare a platilor corespunzatoare consumurilor."

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10 din 18.01.1995 privind calitatea in constructii (Monitorul Oficial nr. 12 din 24.01.1995):
Art. 18, alin 2: "Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire, consolidare,
transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii, care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat, si se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei."
Art. 2 al Legii nr. 10/1995, "Prevederile acestei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora indiferent de forma de proprietate sau destinatie - denumite in continuare constructii, precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora."

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 73 din 29.08.2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat (Monitorul Oficial nr. 650 din 31.08.2002):
Art. 35, lit. g) "Utilizatorii de energie termica au urmatoarele obligatii: sa nu modifice instalatiile de incalzire centrala, aferente unui imobil condominial, decat in baza unei documentatii tehnice care reconsidera ansamblul instalatiilor termice, aprobate de catre distribuitorul/furnizorul de energie termica."

B.
Decizia de a aproba debransarea partiala sau totala a unor apartamente din bloc apartine Asociatiei de locatari, RADET neputand interveni in nici un fel in aceasta problema.

Inconvenientele ce apar in urma debransarii partiale sau totale a apartamentelor sunt urmatoarele:
1. Dezechilibrarea hidraulica a instalatiilor interioare de incalzire cu implicatii asupra incalzirii uniforme a apartamentelor din imobil.
2. Necesarul de energie termica pentru incalzire al imobilului nu se diminueaza proportional cu suprafata echivalenta termic a caloriferelor desfiintate, deoarece, datorita transmisiei prin pereti a caldurii, apartamentele debransate sunt incalzite de apartamentele vecine, unde nu s-au efectuat debransari. Drept urmare, peretii (inclusiv pardoseala si tavanul) unui apartament nedebransat, invecinati cu apartamentul debransat sunt mai reci si produc o senzatie de disconfort. Acest fenomen a fost pus in evidenta de Studiul elaborat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor in anul 2002.
In plus, intrucat debransarea se efectueaza cu scopul de a nu mai plati pentru consumul de caldura atat in apartament, cat si in spatiile comune, apartamentele nedebransate asigura pe cheltuiala lor si aportul termic catre apartamentele debransate.
3. Consumuri suplimentare pentru Asociatie la apa rece si gaze naturale.
4. Necesitatea inlocuirii contorizarii in cazul in care aceasta exista, daca numarul celor debransati reprezinta 40% din consumul initial, aceasta pentru a intra in clasa de precizie corespunzatoare debitului constant.
5. Degradarea blocului in apartamentele debransate si neincalzite prin aparitia condensului si a mucegaiului, ceea ce va afecta structura de rezistenta a blocului.
6. Conform Ordinului nr. 397 din 22 august 2002, privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT A1-2002
"Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi " (publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 674/11.09.2002), toti proprietarii, detinatorii si utilizatorii care exploateaza cazane pentru incalzire centrala sau incalzitoare pentru producerea apei calde menajere (instantanee sau cu acumulare) trebuie sa detina pentru acestea AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE. Autorizarea de functionare a aparatelor se va face la prima punere in functiune si periodic cel putin o data la 2 ani.
7. Incepand cu anul 2007 pentru detinatorii de instalatii de ardere a combustibililor, inclusiv gazelor naturale se va introduce taxa de mediu in vederea alinierii la cerintele Uniunii Europene.

C.
Prezentul referat va fi transmis Adunarii Generale a Asociatiei de Proprietari spre aprobare si va fi obligatoriu insotit de avizul proiectantului initial al instalatiilor sau dupa caz expertiza tehnica elaborata de un expert autorizat pentru modificarea instalatiilor interioare de incalzire pe care doriti sa le efectuati, conform Legii 10/1995 art. 18, alin. 2.
Avizul efectiv de debransare se va elibera de catre RADET numai dupa ce Adunarea Generala a Asociatiei de Proprietari isi va da acordul pe referatul tehnic de specialitate elaborat de RADET.


DIRECTOR TEHNIC SEF SERVICIU TEHNIC

Ing. Adrian BUCUR Ing. Dimitrie POPA



APROBAT,
De Adunarea Generala a Asociatiei de Proprietari............................................
In sedinta din.................................
Presedinte

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECTIA TEHNICA - SERVICIUL TEHNIC
Adresa: Str. Cavafii Vechi nr. 15 Sector 3
Telefon: 315.59.50; 3147600/115 Fax: 3155950
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



RSS Lo-Fi Version Time is now: 16th October 2019 - 12:29 AM
Aer conditionat | Centrale termice