Programul social pentru utilizatorii de gaze naturale

Normele metodologice de aplicarea a Ordonantei de urgenta nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare banesti populatiei cu venituri reduse care utilizeaza gazele naturale pentru incalzirea locuintei.

    Sprijinul financiar se adreseaza persoanelor singure si familiilor cu venituri nete lunare pe membru de familie de pana la nivelul salariului minim brut pe tara, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale si detin sobe de teracota. Ajutorul banesc, acordat unei familii sau unei persoane singure care indeplineste conditiile cerute de lege, acopera un procent cuprins intre 30 – 35% din costurile totale ale achizitionarii, montarii si punerii in functiune a unei centrale termice sau a unui arzator automatizat.

  Beneficiaza de aceste drepturi si familiile sau persoanele singure care nu cetatenie romana dar se afla una din urmatoarele situatii: sunt cetateni straini care au domiciliul sau resedinta in Romania, in conditiile legii; sunt cetateni straini sau apatrizi care au dobandit statutul de refugiati sau li s-a acordat o forma de protectie umanitara; sunt apatrizi care au domiciliul sau resedinta in Romania, in conditiile legii.

  Un prim pas pentru accesarea ajutorului financiar este completarea formularului de cerere si formularului declaratiei pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile nete ale membrilor acesteia. Directiile de munca, solidaritate sociala si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pun la dispozitia solicitantilor, gratuit, formularele tipizate de cerere si declaratie pe propria raspundere, precum si lista firmelor autorizate. La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, dupa caz, al persoanei singure, se iau in calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii.

  Pe baza datelor inscrise in cererea si declaratia pe propria raspundere de catre solicitantul ajutorului banesc si al rezultatului anchetei sociale efectuata la domiciliul acestuia, directorul executiv al directiei teritoriale aproba sau, dupa caz, respinge prin decizie dreptul de ajutor. Decizia de aprobare a dreptului la ajutorul banesc se transmite cu confirmare de primire titularului, insotita de bonul valoric, sau, dupa caz, de bonurile valorice corespunzatoare tipului de echipament de incalzire, in termen de 15 zile de la data depunerii cererii.

  Titularii ajutoarelor banesti achita la firmele autorizate contravaloarea facturii privind achizitionarea, instalarea si punerea in functiune a centralei termice individuale sau, dupa caz, achizitionarea si montarea arzatoarelor automate, prin bonuri valorice si diferenta de numerar.

  Bonurile valorice sunt hartii de valoare reprezentand documente cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, care se emit de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si se distribuie de catre directiile teritoriale titularilor de ajutor banesc.

  Falsificarea bonurilor valorice se pedepseste conform legii.

  Normele metodologice stabilesc modalitatile de colaborare intre Directiile Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si firmele autorizate.

  Achizitionarea, montarea si punerea in functiune a unei centrale termice sau, dupa caz, achizitionarea si montarea arzatoarelor automatizate se realizeaza numai de catre firme autorizate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale si de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat.

  Pentru acordarea de ajutorului financiar, firmele autorizate au obligatia sa incheie protocoale de colaborare cu directiile teritoriale de munca. Prin aceste protocoale firmele isi asuma urmatoarele obligatii:

  • sa livreze, sa instaleze si sa puna in functiune, pentru beneficiarul ajutorului banesc, o centrala termica individuala sau, dupa caz, trei arzatoare automatizate;
• sa accepte plata pe baza bonurilor valorice;
• sa transmita directiilor de munca, solidaritate sociala si familiei pana la data de 15 a fiecarei luni, situatia centralizatoare privind titularii si sumele reprezentand ajutoarele banesti, insotite de bonuri valorice.

  Directiile de munca se obliga sa achite contravaloarea bunurilor valorice.

  Termenul final pana la care firmele autorizate pot solicita decontarea bonurilor valorice este 30 noiembrie 2008.

  Termenul final pana la care titularul ajutorului banesc poate utiliza bonurile valorice este 31 octombrie 2008.