Procedura de debransare de la reteaua de termoficare

1. Debransarea se poate face pe toata perioada in care nu este furnizat agent termic (art. 32, alin. 1, lit. a din O.G. 73/2002)

2. In vederea debransarii cel interesat va depune o cerere in acest sens la Asociatia de proprietari.


Descarca aici cererea !

3. Pentru blocurile contorizate este suficient acordul Asociatiei de proprietari pentru debransare, fara a fi necesara intocmirea REFERATULUI TEHNIC DE SPECIALITATE de catre furnizorul de energie termica. Pentru blocurile necontorizate Asociatia de proprietari (sau persoana interesata) va solicita furnizorului de energie termica intocmirea REFERATULUI TEHNIC DE SPECIALITATE privind efectele modificarii instalatiei de incalzire comuna si propunerile privind repartizarea cheltuielilor pentru proprietatile din condominiu (art. 42, alin. 3 din H.G. 400/2003, introdus prin H.G. 1386/2003). > Emiterea Referatului tehnic de specialitate este obligatorie pentru furnizorul de energie termica din moment ce debransarile individuale sunt permise conform art. 32 din O.G. 73/2002 > Furnizorul de energie termica nu poate refuza debransarea individuala a nici unui consumator, nici prin emiterea referatului si nici printr-un alt act separat. Potrivit art. 34 lit. f din O.G. 73/2002 orice utilizator de energie termica are dreptul sa solicite rezilierea contractului cu un preaviz de 30 de zile calendaristice. Cu atat mai mult un utilizator din cadrul unui condominiu are dreptul sa solicite debransarea de la sistemul centralizat de termoficare din moment ce nici macar nu are incheiat un contract cu furnizorul. > ReferatuI tehnic trebuie emis intr-un termen care sa permita debransarea in intervalul de 30 de zile aratat la punctul precedent.

4. Pe baza Referatului tehnic emis de furnizorul de energie termica Adunarea generala a Asociatiei de Proprietari va hotari asupra efectelor modificarii si va stabili modul de inregistrare si repartizare a consumurilor precum si de incasare a acestora (art. 42, alin. 3, partea finala, din H.G. 400/2003, introdus prin H.G. 1386/2003). Prin urmare Adunarea generala a Asociatiei de Proprietare nu poate refuza debransarea individuala ci poate doar hotari cu privire la efectele acestei debransari.

5. Dupa hotararea Adunarii generale a Asociatiei de Proprietari se poate trece la debransare. Debransarea poate fi executata de orice firma specializata, cu respectarea eventualelor cerinte tehnice din ReferatuI tehnic. Nu este necesar ca debransarea sa fie efectuata exclusiv de furnizorul de energie termica deoarece instalatiile comune de incalzire fac parte din condominiu si sunt proprietatea comuna a proprietarilor de apartamente. Modificarea acestora se poate face prin mijioacele si de catre prestatorii considerati adecvati de Adunarea generala a Asociatiei de Proprietari sau de proprietari.

6. Verificarea debransarii se va face de asemenea de reprezentantii Asociatiei de Proprietari care vor constata efectuarea lucrarii, cu consecinta repartizarii consumurilor in functie de hotararea Adunarii generale.

PROCEDURA DEBRANSARII

Legea nr.10 din 18.01.1995 privind calitatea in constructii (Monitorul Oficial nr.12 din 24.01.1995) prevede: Art. 18, alin 2 “ Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala. precum si la lucrari de reparatii, care se fac numai pe baza unui project avizat de proiectantui initial al cladirii sau a unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat, si se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei. ” Art. 2 al Legii nr. 10 /18.01.1995“ Prevederile prezentei legi se aplica construcfiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora - indiferent de forma de proprietate sau destinatie - denumite in continuare constructii, precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora." Ordonanta Guvernului Romaniei nr.73 din 29.08.2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat (Monitorul Oficial nr. 650 din 31.08.2002) prevede: Art. 35 Utilizatorii de energie termica au urmatoarele obligatii: “ g) sa nu modifice instalatiile de incalzire centrala, aferente unui imobil condominial, decat in baza unei documentatii tehnice care reconsidera ansamblul instalatiilor termice, aprobata de catre distribuitorul/furnizorul de energie termica;"

PRECIZARI

In vederea montarii unei centrale termice este absolut necesara debransarea totala (desfiintarea totala) de la fumizorul de energie termica, in cazul nostru de la sistemul centralizat de incalzire. Debransarea presupune deci operatia de renuntare unilaterala la serviciile fumizorului de energie termica si nu vreo operatiune de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala sau alte modificari care ar rezulta din interpretarea art.18 alin.2 al Legii 10 din 18.01.1995. Referitor la OG. 73/29.08.2002 art.35 lit.g debransarea nu reprezinta o modificare a instalatiei de incalzire centrala, aferente unui imobil condominial ci o eliminare totala a fumizorului de energie in sistem centralizat. Drept urmare aceasta operatie apare ca rezultat al exprimarii dreptului de a alege in mod liber furnizorul de energie termica. Decizia de a aproba debransarea partiala sau totala a unor apartamente din bloc apartine Asociatiei de Proprietari, furnizorul de energie termica nu poate interveni in nici un fel in aceasta problema.

Pentru intrebari suplimentare accesati forumul Centrale Termice. Click aici !

*Aceasta procedura este elaborata de catre departamentul juridic al unei mari firme importatoare de centrale termice si nu reprezinta si punctul de vedere al distribuitorului de energie termica.