Instalarea gazelor naturale - persoane fizice

Pentru instalarea gazelor naturale, persoanele fizice trebuie sa parcurga urmatoarele etape la S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. – Sucursala Bucuresti:

1. Solicitantul se prezinta la sediul nostru din b-dul Marasesti, nr. 4-6, sector 4, la “Biroul Avizari Consum Casnic” etajul 1, cam. 107, tel. 3012065, 3012066 pentru obtinerea avizului de principiu si achitarea taxei in valoare de 7.11 lei (fara TVA).

Cererea avizata este depusa la “Registratura” institutiei.

La depunerea cererii, solicitantul trebuie sa se prezinte cu actul de identitate, daca adresa la care solicita instalarea de gaze naturale este trecuta in acesta sau, dupa caz, cu alte acte prin care sa se certifice calitatea de chirias sau de proprietar.

In cazul solicitantilor de microcentrale de apartament, in vederea separarii consumului de gaze, este absolut necesar acordul asociatiei de locatari (proprietari) sau a celorlalti colocatari, conform Legii 114/1996.

Acordul de principiu este valabil 12 luni.

2. Institutia noastra nu se ocupa de executia instalatiilor de gaze naturale, ele fiind realizate de firme particulare autorizate in acest sens de catre Agentia Nationala de Reglementare a Gazelor Naturale (A.N.R.G.N) Costul lucrarilor este negociat in mod nemijlocit de catre beneficiar cu acestea. Lista cu firmele autorizate se poate consulta la sediul institutiei noastre. Documentatia tehnica intocmita de firma executanta va cuprinde, pe langa nominalizarea tipului si a numarului de receptori, si dovada achitarii catre investitorii initiali a cotei-parti din contravaloarea conductei, a bransamentului sau a instalatiei utilizate in comun. Microcentralele termice pe care importatorul le recomanda spre montare trebuie sa poarte avizul ISCIR in termen de valabilitate.

3. Dupa executarea lucrarii, pentru a deveni abonatul societatii S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. solicitantul trebuie sa se prezinte cu actul de identitate si actul de atribuire a spatiului pentru care se incheie contractul (vanzare-cumparare, inchiriere, mostenire, comodat etc.) la Biroul Contracte, etajul I, camera 108.

Taxa de abonament este de 43.078 lei, iar taxa de deschidere este de 18.207 lei pentru fiecare punct de ardere.

Punerea in functiune a instalatiei de gaze se face de catre constructor in prezenta reprezentantului S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.

Contorul pentru masurarea de gaze naturale este proprietatea societatii si se monteaza gratuit de catre reprezentantii acesteia.


BRANSAMENT SAU MARIRE INSTALATIE PE CONTOR EXISTENT

Documente necesare:

CERERE

BULETIN IDENTITATE SI, DUPA CAZ, ACT PROPRIETATE (COPIE) SI, DUPA CAZ, AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE (PENTRU IMOBIL NOU CONSTRUIT)

PENTRU INSTALARE CENTRALA DE APARTAMENT IN BLOC TERMOFICAT SAU IMOBIL CU CENTRALA TERMICA PROPRIE

Documente necesare:

CERERE SPECIFICA

ACORD ASOCIATIE LOCATARI/PROPRIETARI CU NUMELE PRESEDINTELUI SI ADMINISTRATORULUI, SEMNATURILE ACESTORA (CU PRECIZAREA CA SUNT DE ACORD CU INSTALAREA CENTRALEI TERMICE DE APARTAMENT) SI STAMPILA ASOCIATIEI

BULETIN IDEDENTITATE. SI, DUPA CAZ, ACT PROPRIETATE (COPIE)

MODIFICARI SISTEM INCALZIRE, RENOMINALIZARI

Documente necesare:

CERERE

BULETIN IDENTITATE SI, DUPA CAZ, ACT PROPRIETATE