Comunicat de presa Administratia Fondului pentru Mediu 16.10.2008 despre finantare panouri solare

Nr. 21567/16.10.2008

COMUNICAT DE PRESA

Administratia Fondului pentru Mediu a organizat astazi, 16 octombrie 2008, la ora 12.00, o conferinta de presa privind „Noile modificari aduse in legislatia Fondului pentru mediu, prin Ordonanta nr.25/2008”. Acest eveniment la care au participat reprezentanti ai mass-media, a fost prezidat de catre presedintele AFM, domnul dr. Mihai TOTI si domnul Cornel BREZUICA, director al Directiei Venituri a AFM.

In cadrul conferintei de presa, au fost abordate mai multe subiecte de interes pentru opinia publica, mass-media si operatori economici, astfel:

  • Elaborarea si aprobarea prin Ordonanta nr. 25/2008 a unei proceduri simplificate de finantare a categoriilor de programe si proiecte prevazute in O.U.G. nr. 50/2008.
  • Modificarea si completarea categoriilor de beneficiari ai finantarilor din Fondul pentru mediu, introducandu-se institutiile si unitatile de invatamant, ocoalele silvice, composesoratele, persoanele fizice si asociatiile de locatari.
  • Introducerea termenelor scadente pentru plata noilor taxe si contributii la bugetul Fondului pentu mediu.
  • Lansarea finantarilor din Fondul pentru mediu, la care pot aplica si persoanele fizice si asociatiile de locatari, in cadrul proiectelor de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, geotermala si eoliana sau alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului. Beneficiarii acestor tipuri de proiecte pot accesa finantari din Fondul pentru mediu, in cuantum de 90%, iar diferenta de 10% fiind suportata de catre aplicant.
  • Finantarea persoanelor fizice si a composesoratelor in cadrul proiectelor privind impadurirea terenurilor agricole degradate, a terenurilor din fondul forestier national afectat de calamitati naturale si a terenurilor defrisate. In acest mod, va fi stopata eroziunea pe versanti, va creste fertilitatea solului si se vor limita efectele fenomenelor meteorologice periculoase.

Serviciul Strategii Comunicare al Administratiei Fondului pentru Mediu
Tel +40 21 319.48.49/50 int.122 Fax +40 21 319.48.50 E-mail: presa@afm.ro
Website: www.afm.ro