Utilizarea gazelor naturale in cladiri

 • Utilizarea gazelor naturale in cladiri
 • Evacuarea gazelor de ardere
 • Evacuarea gazelor de ardere prin tiraj natural
 • Cosul de fum
 • Evacuarea gazelor de ardere prin tiraj fortat

Utilizarea gazelor naturale in cladiri

Utilizarea gazelor naturale este admisa numai in incaperi in care nu exista pericol de:

 • incendiu prin aprinderea materialelor si elementelor combustibile, datorita radiatiei termice directe ori a transferului de caldura prin conventie sau conductie;
 • explozie a materialelor aflate in interior;
 • intoxicare sau asfixiere a utilizatorului, cu gaze de ardere.

Conditiile tehnice pentru functionarea in siguranta a instalatiilor interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile:
a – volumul interior minim al incaperilor
18,0 m³, pentru incaperi curente;
7,5 m³, pentru bucatarii si oficii din constructii noi;
5,0 m³, pentru bucatarii din constructii existente, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 8.5.
b – asigurarea aerului necesar arderii;
c – ventilare naturala sau mecanica;
d – evacuarea totala a gazelor de ardere, in exterior, deasupra acoperisului;
e – suprafete vitrate.

Toate incaperile in care se monteaza aparate de utilizare a gazelor naturale, se prevad cu suprafete vitrate, sub forma de ferestre, luminatoare cu geamuri usoare, usi cu geam sau goluri, toate la exterior, cu suprafata minima totala de:

 • 0.03 m² pe m³ de volum net de incapere, in cazul constructiilor de beton armat;
 • 0.05 m² pe m³ de volum net de incapere, in cazul constructiilor din zidarie.

Suprafata vitrata se stabileste prin considerarea golului in zidarie, in care se afla montat tocul ferestrelor, luminatoarelor etc.
Volumul net al incaperii se stabileste prin considerarea volumului interior total al incaperii din care se scade volumul cazanelor sau altor elemente de instalatii sau de constructii existente in incapere, in care nu se pot acumula gaze.
In cazul in care se prevad detectoare automate de gaze cu limita inferioara de sensibilitate 2%, care actioneaza asupra robinetului de inchidere al conductei de alimentare cu gaze al arzatoarelor (robinet situat in afara incaperii) suprafata vitrata reduce pana la 0.02 m² pe m³ de volum net de incapere.
In incaperi cu volum mai mic decat cel prevazut mai sus, sunt admise numai aparate de utilizare legate la cos, cu urmatoarele conditii:

 • accesul aerului necesar arderii si aprinderea aparatelor de utilizare, sa se faca din exteriorul incaperii (coridor, vestibul etc) sau direct din exteriorul cladirii;
 • folosirea unor aparate de utilizare cu aprindere din exteriorul cladirii, asigurate impotriva stingerii prin blocarea admisiei gazului in cazul stingerii flacarii, fie prin constructia aparatului, fie prin dispozitive de protectie.

Pentru incalzirea de apartament, cazanul se monteaza in bucatarie, vestibul, debara, la subsol sau la alt nivel unde nu blocheaza calea de evacuare a persoanelor, cu respectarea tuturor conditiilor sus mentionate.
In incaperi cu volum mai mic de 18 m³ si in bai, indiferent de volumul lor, nu sunt admise:

 • aparate de utilizare pentru prepararea instantanee a apei calde de consum;
 • aparate de utilizare pentru incalzire centrala sau locala, prevazute cu arzator atmosferic si rupere de tiraj, chiar daca au termostat de cos.
  Fac exceptie aparatele de utilizare care au agrement tehnic pentru functionare in alte conditii, la care prin tubulatura etansa, se asigura accesul din exterior al aerului necesar arderii si evacuarea in exterior a gazelor de ardere.

Debitul total al aparatelor cu flacara libera care se pot instala intr-o incapere trebuie sa satisfaca conditia: 15 m³ volum interior de incapere, pentru fiecare m³ N/h debit instalat de gaze naturale.

EVACUAREA GAZELOR DE ARDERE

Gazele de ardere formate din arderea combustibilului sunt evacuate in atmosfera pe circuitul focar-canal de fum-cos. Pentru centralele termice de preparat apa calda si abur de presiune joasa, evacuarea gazelor de ardere se face de obicei prin tiraj natural si numai in cazuri exceptionale prin tiraj fortat.

Evacuarea gazelor de ardere prin tiraj natural

La centralele termice cu puteri termice mici si mijlocii, amplasate in subsolul cladirilor, evacuarea gazelor arse se face pe traseul canal-cos de fum.

Cosul de fum

Acesta se construieste in interiorul sau exteriorul cladirii.

Daca se prevad cladiri absolut independente pentru centrale termice, cosul se construieste la distanta de cladire pe fundatie independenta, astfel incat tasarile inegale ale terenului sa nu prejudicieze constructia.

Forma sectiunii de trecere a gazelor de ardere poate fi circulara, patrata sau dreptunghiulara. In cazul in care sectiunea este dreptunghiulara, se impune ca raportul laturilor a/b = 0,7. Cea mai larga raspandire o au cosurile de zidarie de caramida sau beton, solutie obligatorie pentru cazul inglobarii acestora in constructie. Se pot folosi si cosuri de fum metalice, numai la centralele termice din constructii independente, cu precadere la centralele termice provizorii.

Cosurile de fum inglobate in constructie nu trebuie sa aiba pereti comuni cu incaperile principale, cu camarile sau camerele frigorifice. De asemenea, cosurile de fum din interiorul cladirilor se vor amplasa astfel incat nici una dintre laturile lor sa nu fie inclusa in vreun perete exterior al cladirii. Daca solutia nu este posibila, se vor lua masuri constructive pentru evitarea aparitiei condensului.

Inaltimea cosului de fum se va stabili pe baza de calcul, tinand seama de necesitatile functionale ale cazanelor, de prevederile normelor in vigoare cu privire la concentratiile limita de noxe, admisibile in zona, precum si de situatia cladirilor din zona (amplasarea in raport cu directia vantului dominant, distanta fata de centrala termica, regimul de inaltime al cladirilor). La centralele termice functionand cu combustbil solid se va analiza necesitatea prevederii de dispozitive de retinere, pentru a nu se depasi concentratia admisibila de impuritati in zona invecinata.

Cosul de fum va depasi cu minimum 500 mm coama acoperisului, respectiv parapetul terasei caldirii in care se afla. Daca terasa nu are parapet, cosul de fum va depasi terasa cu minimum 1 000 mm.

Cosurile de fum se executa si se izoleaza termic fata de elementele constructiei, conform prevederilor STAS 6793 si ale celorlalte prescriptii tehnice care reglementeaza acest domeniu, astfel incat sa nu conduca la incendierea partilor combustibile sau la reducerea rezistentei celor incombustibile.

In cazul tirajului natural se admite racordarea mai multor cazane la acelasi cos de fum necompartimentat, cu conditia ca sectiunea utila sa nu depaseasca 2 m². cand sectiunea rezulta mai mare de 2 m² se va recurge la compartimentarea cosului, de regula pe toata inaltimea lui, prevazandu-se canale de fum orizontale separate pentru fiecare compartiment al cosului. Numai in cazul imposibilitatii realizarii unui cos cu doua compartimente se admite prevederea a doua cosuri separate.

Cosurile de fum din interiorul cladirilor se vor samota pe ˜ 10 m din inaltimea lor: pe restul inaltimii se vor captusi cu caramida obisnuita, astfel incat sectiunea interioara a cosurilor sa ramana constanta, dar fara sa se impiedice dilatarea libera a captuselii de samota.

Captusirea interioara a cosului cu zidarie din caramida refractara este necesara pentru temperaturi ale gazelor arse care depasesc 100°C. Pentru temperaturi pana la 200°C, captusirea poate fi facuta numai pe 1/3 din inaltimea cosului, iar pentru temperaturi pana la 300°C pe 1/2 din inaltime. Intre zidaria refractara si cea de rezistenta se lasa un gol de dilatare de ˜ 50 mm. Daca temperatura gazelor depaseste 300°C, captusirea se face pe intreaga inaltime a cosului, iar golul de dilatare de 60-150 mm se umple cu diatomit, zgura sau nisip.

Cosurile metalice pentru tiraj natural se izoleaza termic la exterior cu pasla din vata minerala, protejata contra intemperiilor cu o imbracaminte din tabla subtire.

Evacuarea gazelor de ardere prin tiraj fortat

Tirajul fortat se va prevedea in cazurile in care: tipul cazanului impune aceasta; caldura gazelor de ardere este recuperata (ex.: pentru incalzirea aerului de combustibil); conditii particulare impun cosului de fum o inaltime mai mica decat cea minima necesara pentru functionarea prin tiraj natural (ex.: vecinatatea unui aeroport, obligativitatea inglobarii cosului de fum intr-o cladire; caracterul provizoriu al centralei termice, amplasarea ei intr-un ansamblu arhitectonic care nu permite cosuri inalte etc.).