Calculul necesarului de caldura pentru incalzirea aerului tratat in instalatiile de ventilare

Debitul de caldura Q, necesar incalzirii aerului tratat se calculeaza astfel:

Q=Gc(tf-ti)

unde:

G este debitul de aer exprimat in kg/s
c - caldura masica exprimata in J/kg grdC
ti si tf - temperaturile initiale si finale ale aerului in grdC

c depinde de de continutul de vapori de apa, se recomanda sa se efectueza calculul cu:

Q=G(if-ii)

unde if si ii sunt entalpiile aerului in stare finala si initiala.