IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

Grup instalatori specialitate
 
Closed TopicStart new topic
Continuare PTA1 - Anexa H, I
CristianG
post May 19 2004, 04:47 PM
Post #1


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 765
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 3ANEXA H
la prescripţia tehnică

SIGLĂ I.S.C.I.R.
INSPECŢIA DE STAT
PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI
INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

AUTORIZAŢIE

|Nr. .................|
---------------------

În baza prevederilor legale în vigoare şi a Prescripţiei Tehnice
PT A1-2002, ISCIR autorizează prin prezenta agentul economic:

S.C. "....................."
| Cod poştal, Localitatea, Judeţul, Strada, Nr., Bl., sc., ap., |
| Înregistrare la Registrul comerţului: J.../........./........... |
| Cod fiscal: .............. |
-------------------------------------------------------------------------
pentru:

MONTARE/INSTALARE,
PUNERE ÎN FUNCŢIUNE,
SERVICE/REPARARE,
VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE ŞI AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII
LA APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOŞI DE TIPUL:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

În cadrul societăţii, Dl. ing. ____________ se autorizează pentru
__________________________

Agentul economic titularizat a furnizat dovezile relevante că dispune de
capabilitatea tehnică de specialitate necesară efectuării lucrărilor de mai sus
după cum a fost consemnat în raportul de evaluare şi verificare ________________

Orice schimbare faţă de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAŢIEI
dacă nu este anunţată în termen de 15 zile de la producerea ei şi confirmată în
termen de 30 zile de unitatea ISCIR emitentă;

Agentul economic prin reprezentanţii săi legali împreună cu persoanele
autorizate răspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.

DATA EMITERII AUTORIZAŢIEI TERMEN DE VALABILITATE AL AUTORIZAŢIEI
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Inspector de Stat Şef Inspector Şef-ISCIR INSPECT

Inspector de specialitate

ANEXA I
la prescripţia tehnică
CERINŢE TEHNICE SPECIFICE
arzătoarelor cu autoaspiraţie consumatoare de combustibili gazoşi

I.1 Pentru ca arzătoarele cu autoaspiraţie consumatoare de combustibili gazoşi să se poată utiliza în România este necesar ca ele să fie certificate.
I.2 În vederea certificării, producătorul va întocmi o documentaţie tehnică ce va cuprinde:
- descrierea generală a aparatului;
- desenul de ansamblu al arzătorului, întocmit conform prezentelor cerinţe;
- caietul de sarcini pentru încercare;
- instrucţiuni de montare, funcţionare, întreţinere şi reparare;
- copii după rapoarte de evaluare/certificate de tip/certificate de conformitate pentru echipamentele care intră în componenţa arzătoarelor.
I.3 Desenul de ansamblu se întocmeşte de proiectant, în una sau mai multe planşe şi trebuie să conţină secţiuni şi detalii suficiente pentru definirea tehnico-funcţională corespunzătoare a arzătorului. Desenul tip trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
I.3.1 Caracteristici constructive:
- denumirea comercială şi numărul modelului (codul);
- dimensiuni de gabarit;
- cote de poziţionare a elementelor aparatului care pot influenţa funcţionarea;
- soluţii de fixare a arzătoarelor care să asigure montarea şi demontarea lor fără dificultate, corectă şi sigură;
- forma şi dimensiunile duzelor;
- secţiunea pentru admisia aerului primar;
- secţiunea de ardere arzătorului;
- volumul focarului în care se poate monta;
- sisteme de etanşare a arzătorului;
- sisteme şi metode de protecţie anticorosivă a arzătorului;
- sisteme de racordare la sursa de alimentare cu combustibil gazos;
- mod de reglare a regimurilor de funcţionare;
- dispozitive de siguranţă şi reglare;
- dispozitive de aprindere;
- greutatea aparatului;
- schema circuitului de alimentare cu combustibil gazos;
- schema circuitului admisiei aerului necesar arderii;
- schema (diagrama) de funcţionare a dispozitivelor de siguranţă şi reglare;
- robusteţea aparatului (condiţii mecanice).
I.3.2 Caracteristici funcţionale:
- tipurile de combustibil gazos pentru care este conceput;
- debit nominal de gaz (debit maxim, debit minim);
- presiunea normală de alimentare a combustibilului gazos (maxim şi minim);
- încărcarea termică;
- temperatura maximă admisă pe suprafeţele aparatului şi a elementelor de manevră şi reglare;
- neetanşeitatea admisă;
- condiţii de stabilitate a flăcării;
- aptitudinea de schimbare a gazului de alimentare;
I.3.3 Performanţe garantate;
- conţinut maxim de CO;
- încărcare termică;
- timp de aprindere;
- timp de stingere;
- presiunea minimă de alimentare cu gaz a arzătorului:
- coeficient maxim de exces de aer.
I.4 Dotarea cu dispozitive de protecţie
Aparatele trebuie să fie echipate cu dispozitivele de siguranţă şi protecţie menţionate mai jos:
I.4.1 Robinet automat de siguranţă
Dispozitiv care deschide sau închide admisia combustibilului gazos şi care este comandat de un semnal din circuitul de siguranţă (se precizează care).
I.4.2 Dispozitiv de detectare a flăcării
Dispozitiv de detectare şi semnalizare a existenţei flăcării pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a arzătorului.
I.4.3 Sistem automat de comandă şi siguranţă
Sistem care cuprinde cel puţin un dispozitiv de comandă şi toate elementele care constituie un dispozitiv de detectare a flăcării.
I.4.4 Dispozitiv de comandă
Dispozitiv care reacţionează la semnalele provenite de la dispozitivele de reglare şi de siguranţă, dă comenzi de reglare, comandă programul de pornire, supraveghează funcţionarea arzătorului, comandă oprirea în siguranţă şi blocarea.
I.5 Efectuarea probelor
I.5.1 Se efectuează probe şi încercări pentru demonstrarea parametrilor de funcţionare şi protecţie declaraţi de producător.
I.5.2 Încercările au drept scop verificarea, caracteristicilor tehnice ale aparatului şi siguranţa în funcţionare a acestuia, în raport cu documentaţia tehnică precum şi verificarea funcţionării dispozitivelor anexe ale aparatului.
Prin dispozitive anexe ale aparatului se înţeleg următoarele:
a) dispozitive de supraveghere la aprindere şi stingere;
cool.gif dispozitive de aprindere arzător de veghe;
c) regulatoare de presiune;
d) termostate,
în măsura, în care acestea intră în limitele aparatului.
Dispozitivele anexe se vor certifica în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Încercările în vederea certificării aparatelor se efectuează în laboratoare sau pe standuri de încercare ale agenţilor economici sau ale institutelor de specialitate.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Closed TopicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 RSS Lo-Fi Version Time is now: 24th May 2018 - 09:19 PM

www.centrale-termice.ro Web analytics