IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

Grup instalatori specialitate
 
Closed TopicStart new topic
Continuare PTA1 - Anexa E, F, G
CristianG
post May 19 2004, 04:46 PM
Post #1


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 765
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 3ANEXA E
la prescripţia tehnică

EVIDENŢA
aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi aflate în supravegherea tehnică a agentului economic
..............................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Locul funcţionării aparatului| | | | Raport de | | |
| | (Utilizator final, | | Nr. de | |verificare a | | |
| | localitatea, strada, nr., | Denumirea |fabricaţie| | evaluării | | |
| Nr. | sector, judeţ) |aparatului,| sau |Producător/|aptitudinilor| Scadenţa |Obs.|
|înregistrare| Contract de luare în | parametri |inventar/ | Furnizor | de |următoarei| |
| | evidenţă, supraveghere, |principali | an de | | funcţionare |verificări| |
| |service garanţii, verificări | |fabricaţie| | în condiţii | | |
| | tehnice periodice | | | |de siguranţă/| | |
| | | | | | data | | |
|------------+-----------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------+----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXA F
la prescripţia tehnică

-----
|ISCIR| INSPECŢIA DE STAT OSIM: 37822
----- PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
------------------------------------------------------------------------------------------------
Organism de Control membru al Confederaţiei Europene a Organismelor de Control - CEOC --------
Nr.: ................ | Rămâne |
Data: ............... | la |
AVIZ TEHNIC ÎN VEDEREA IMPORTULUI | vamă |
--------
Urmare adresei solicitantului Nr. ........./............. a documentaţiei tehnice şi a verificărilor efectuate
după caz în conformitate cu prevederile specifice din Prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, pentru agentul
economic:
S.C. "................."
Cod poştal, Localitatea, Judeţul, Strada, Nr., bl., sc., ap.,
Înregistrare la Registrul comerţului: J .../...../..... Cod fiscal: ......
Tel/Fax: .............../....................
Cont bancar: ..................... Banca: ................................................
Spre ştiinţă: ISCIR I T ............, Str. ........... Nr. .........., Tel: ..........; Fax: ...................
se avizează importul următoarelor:

------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Echipament | Simbol identificare | Caracteristici | Firma producătoare |
|crt. |--------------------+-----------------------| tehnice | /Furnizor/Ţara |
| | Cod vamal | Nr. buc. | | |
|------+--------------------+-----------------------+---------------------+----------------------|
| | DENUMIRE APARAT | | | Fabricant: |
| | CONSUMATOR DE | | ....... kW | ................. |
| 1. | COMBUSTIBIL | Tip: | | Ţara: ........... |
| | GAZOS | ............ | Tip gaz: ........ | Furnizor: |
| |--------------------|-----------------------| |----------------------|
| | cod de încadrare | Nr. buc. | Altele: ......... | ................. |
| | vamală: ........ | | | Ţara: ........... |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Observaţii:
1. Este interzisă livrarea aparatului la utilizatorul final fără a fi însoţit de instrucţiunile de instalare
şi utilizare în limba romană
2. Alte atenţionări privind eventualele restricţii de utilizare a aparatului .....................
Prezentul AVIZ se eliberează ca urmare a prevederilor legale privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a
echipamentelor, instalaţiilor, aparatelor şi produselor supuse regimului de verificare tehnică ISCIR (Decret
nr. 587/1973 modificat şi completat prin Decret nr. 417/1985, H.G. nr. 168/1997, O.M. nr. 410/2000 şi HG
1340/2001) şi în cazul respectării condiţiilor de la "Observaţii" se permite utilizarea lor în România. Agentul
economic titularizat are obligaţia să respecte prevederile prevăzute în O.G. nr. 21/1992, H.G. nr. 394/1995 şi
Prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR în vigoare cu privire la echipamentele importate, să asigure executarea
testelor funcţionale, respectiv instalare, montaj, punere în funcţiune, măsurători, etc., numai cu prestatori
autorizaţi ISCIR.

Prezentul AVIZ are valabilitate până la data de ............ (o lună de la data emiterii) şi se referă exclusiv
la agentul economic titularizat, nefiind transmisibil.
INSPECTOR DE STAT ŞEF ISCIR INSPECT - INSPECTOR ŞEF
Numele ................... Numele .................
Semnătura ................ Semnătura ..............

INSPECTOR DE SPECIALITATE
Numele .................
Semnătura ..............

1. Prezentul AVIZ se eliberează în 2 (două) exemplare originale, din care cel cu timbru de securizare (exemplarul
galben) se depune la VAMĂ pentru efectuarea operaţiunilor de import şi este valabil până la data de ..............
(o lună de la data emiterii)
2. Exemplarul original (verde) rămâne la titular şi se va prezenta la punerea în funcţiune.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Str. Sf. Elefterie, Nr. 47-49, Tel: (+4021)4119760; 4119761 Trezoreria Statului sector 1
cod 762II, Bucureşti, sector 5 Fax: (44021)4119870 Cont lei: 500.397.313.30
ROMÂNIA, Cod fiscal: 9731330 e-mail: iscir@fx.ro;iscir@kappa.ro Banca Română pentru Dezvoltare -
Sucursala Victoria
Cont valută: 251100296210095/cod
SWIFT:BRDEROBU

ANEXA G
la prescripţia tehnică

-----
|ISCIR| INSPECŢIA DE STAT OSIM: 37822
----- PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
------------------------------------------------------------------------------------------------
Organism de Control membru al Confederaţiei Europene a Organismelor de Control - CEOC --------
Nr.: ................ | Rămâne |
Data: ............... | la |
DOVADĂ DE ACCEPTARE | vamă |
ÎN VEDEREA IMPORTULUI --------
Ca urmare a adresei nr. ..../........., a documentaţiei tehnice prezentate şi a verificărilor efectuate în
conformitate cu prevederile HG 761/2001, pentru agentul economic:

S.C. "................."
Cod poştal, Localitatea, Judeţul, Strada, Nr., bl., sc., ap.,
Înregistrare la Registrul comerţului: J .../...../..... Cod fiscal: ......
Cont bancar: ..................... Banca: ................................................
Spre ştiinţă: ISCIR I T ............, Str. ........... Nr. .........., Tel: ..........; Fax: .............
se confirmă acceptarea a importului pentru următoarele tipuri de echipamente care fac parte din categoria generală
a echipamentelor din domeniul de competenţă ISCIR, prezintă toate elementele unui nivel de risc constructiv -
funcţional pentru a fi supuse regimului de control şi supraveghere tehnică ISCIR conform prevederilor
Prescripţiilor Tehnice - Colecţia ISCIR specifice în vigoare:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Echipament |Simbol identificare| Caracteristici tehnice |Firma producătoare/Furnizor|
|Nr. |-------------------------------+-------------------|care justifică acceptarea| Ţara |
|crt.| Cod vamal | Nr. buc. | ISCIR | |
|----+-------------------------------+-------------------+-------------------------+---------------------------|
| | DENUMIRE APARAT |Tip: ..............| | |
| 1. |CONSUMATOR DE COMBUSTIBIL GAZOS|-------------------| Respectă prevederile | XXX. |
| |-------------------------------| Nr. buc. | HG 761/2001 | Ţară membră UE |
| | cod de încadrare | | | |
| | vamală: ........... | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observaţii: ------------

Prezenta DOVADĂ se eliberează ca urmare a prevederilor legale privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a
echipamentelor, instalaţiilor, aparatelor şi produselor supuse regimului de verificare tehnică ISCIR (Decret
nr. 587/1973 modificat şi completat prin Decret nr. 417/1985, H.G. nr. 168/1997, O.M. nr. 410/2000, H.G.
1340/2001) şi în cazul respectării condiţiilor de la "Observaţii", se permite utilizarea lor în România. Agentul
economic titularizat are obligaţia să respecte prevederile prevăzute în O.G. nr. 21/1992, H.G. nr. 394/1997 şi
Prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR în vigoare cu privire la echipamentele importate, executarea testelor
funcţionale, respectiv instalare, montaj, punere în funcţiune, măsurători, etc., numai cu prestatori de
specialitate autorizaţi ISCIR.

Prezenta DOVADĂ DE ACCEPTARE are valabilitate până la data de (30 de zile) şi se referă la agentul economic
titularizat mai sus, nefiind transmisibilă.

INSPECTOR DE STAT ŞEF INSPECTOR ŞEF INSPECTOR DE SPECIALITATE
ing. ing. ........ ing. .............

1. Prezentul AVIZ se eliberează în 2 (două) exemplare originale, din care cel cu timbru de securizare (exemplarul
galben) se depune la VAMĂ pentru efectuarea operaţiunilor de import şi este valabil până la data de ..............
(o lună de la data emiterii)
2. Exemplarul original (verde) rămâne la titular şi se va prezenta la punerea în funcţiune.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
str. Sf. Elefterie, Nr. 47-49, Tel: (+4021)4119760; 4119761 Trezoreria Statului sector 1
cod 762II, Bucureşti, sector 5 Fax: (44021)4119870 Cont lei: 500.397.313.30
ROMÂNIA, Cod fiscal:9731330 e-mail: iscir@fx.ro;iscir@kappa.ro Banca Română pentru Dezvoltare - Sucursala
Victoria
Cont valută: 251100296210095/cod
SWIFT:BRDEROBU
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Closed TopicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 RSS Lo-Fi Version Time is now: 24th May 2018 - 12:01 AM

www.centrale-termice.ro Web analytics