IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

Grup instalatori specialitate
 
Closed TopicStart new topic
Continuare PTA1 Anexa B
CristianG
post May 19 2004, 04:43 PM
Post #1


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 765
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 3ANEXA B*)
la prescripţia tehnică
___________
*) ANEXA B conţine două formulare: "FORMULAR B 1" şi "FORMULAR B 2"

FORMULAR "B 1"

---------------------------------------------------------------------------------------------
|Agent economic: | RAPORT DE VERIFICĂRI, |Nr. RAPORT | PAG. 1/2 |
|........................| ÎNCERCĂRI ŞI PROBE ÎN VEDEREA | |-----------------|
|........................| AUTORIZĂRII FUNCŢIONĂRII APARATULUI |DATA | AVIZAT |
|Autorizaţie ISCIR |-------------------------------------+------------| ISCIR IT _______|
|Nr.: ............... | PRIMA PUNERE ÎN FUNCŢIUNE | | |
| |PROCEDURA NR. ___________________ | |-----------------|
| |AVIZ ISCIR INSPECT NR. __________ | | ADMIS | RESPINS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. IDENTIFICARE UTILIZATOR FINAL |II. IDENTIFICARE APARAT |
|Nume, Prenume ______________________________ |Producător _________________________________ |
|Adresă: Loc. _______________________________ |Tip ________________________________________ |
| Str. _______________________________ |Model ______________________________________ |
| Tel. _______________________________ |Serie/An fabr. _____________________________ |
|Loc. de amplasare __________________________ |Distribuitor _______________________________ |
|(destinaţia iniţială a încăperii) .......... | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|III. REALIZAREA CONDIŢIILOR TEHNICE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documente |[Da]|[Nu]| Amplasament |[Da]|[Nu]|
|------------------------------------+----+----+------------------------------------+----+----|
| | | | Încăperea | dimensional |[Da]|[Nu]|
|Există proiect de instalare avizat |[Da]|[Nu]| corespunde |--------------------| | |
| | | | | constructiv |[Da]|[Nu]|
|------------------------------------+----+----+------------------------------------+----+----|
|Există avizul pentru combustibil |[Da]|[Nu]|Racord. evacuare gaze arse este |[Da]|[Nu]|
| | | |corect | | |
|------------------------------------+----+----+------------------------------------+----+----|
|Există avizul pentru energie |[Da]|[Nu]|Există priză aer neobturabilă ... |[Da]|[Nu]|
|electrică | | |(cm2) | | |
|------------------------------------+----+----+------------------------------------+----+----|
|Alte avize |[Da]|[Nu]|Există suprafaţă vitrată ..... (cm2)|[Da]|[Nu]|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|IV. EXAMINAREA SITUAŢIEI CONCRETE DE REALIZARE A INSTALAŢIEI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Aparatul este montat/instalat corespunzător (respectă recomandările producătorului)|[Da]|[Nu]|
|-----------------------------------------------------------------------------------+----+----|
| |gaze |[Da]|[Nu]|
| |------------------------------------+----+----|
| |electricitate |[Da]|[Nu]|
|Racordări corecte |------------------------------------+----+----|
| |apă |[Da]|[Nu]|
| |------------------------------------+----+----|
| |coş |[Da]|[Nu]|
|-----------------------------------------------------------------------------------+----+----|
|Aparatul este corespunzător scopului |[Da]|[Nu]|
|-----------------------------------------------------------------------------------+----+----|
|Aparatul este în stare bună de funcţionare |[Da]|[Nu]|
|-----------------------------------------------------------------------------------+----+----|
|Tipul de combustibil disponibil este corespunzător categoriei aparatului |[Da]|[Nu]|
|-----------------------------------------------------------------------------------+----+----|
|V. VERIFICĂRI FUNCŢIONALE | | |
|V.1. VERIFICĂRI LA RECE | | |
|VERIFICARE PROTECŢII - toate protecţiile funcţionează corect _______________ |[Da]|[Nu]|
|VERIFICARE ETANŞEITATE - circuit gaze ______________________________________ |[Da]|[Nu]|
| - circuit gaze arse _________________________________ |[Da]|[Nu]|
| - circuit apă _______________________________________ |[Da]|[Nu]|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|V.2 REGLAT SARCINA APARAT __________________________________________________ |
---------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULAR "B 1" (continuare)

---------------------------------------------------------------------------------------------
|Agent | RAPORT DE VERIFICĂRI, |Nr. RAPORT | PAG. 2/2 |
|economic: ..............| ÎNCERCĂRI ŞI PROBE ÎN VEDEREA | | |
|........................| AUTORIZĂRII FUNCŢIONĂRII APARATULUI |DATA | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|V.3 VERIFICĂRI LA CALD | | |Valori măsurate|
|Tiraj .......................................................... |[Da]|[Nu]| [ ] |
|Presiune combustibil intrare în aparat ......................... |[Da]|[Nu]| [ ] |
|Presiune combustibil intrare în arzător ........................ |[Da]|[Nu]| [ ] |
|Presiune apă intrare ........................................... |[Da]|[Nu]| [ ] |
|Temperatură gaze arse .......................................... |[Da]|[Nu]| [ ] |
|Alte măsurători ................................................ |[Da]|[Nu]| [ ] |
|-------------------------------------------------------------------+-------------------------|
| |CO măsurat | Val. limită 100 mg/Nmc| [ ] |
| |------------------+-----------------------+-------------------------|
| |CO2 măsurat | | [ ] |
| |------------------+-----------------------+-------------------------|
|Analiza gaze arse |SO2(x) măsurat | Val. limită 35 mg/Nmc | [ ] |
| |------------------+-----------------------+-------------------------|
| |NO2(x) măsurat | Val. limită 350 mg/Nmc| [ ] |
| |------------------+-----------------------+-------------------------|
| |Eficienţă măsurată| | [ ] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|VI. A fost instruit personalul de deservire desemnat de utilizatorul final [Da] [Nu]|
| |
|Obs. ________________________________________________________________________________________|
|_____________________________________________________________________________________________|
|_____________________________________________________________________________________________|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|NOTĂ: |
| 1. Orice înregistrare negativă la unul din punctele III, IV, V duce la sistarea procedurii |
| de punere în funcţiune a aparatului până la remedierea neconformităţii. |
| 2. Orice schimbare a amplasamentului aparatului necesită o nouă verificare. |
| 3. Aparatul nu poate funcţiona fără autorizaţie de funcţionare valabilă. |
| |
|În urma celor consemnate se AUTORIZEAZĂ FUNCŢIONAREA APARATULUI PRECIZAT LA pct. II. |
|Următoarea verificare se va face în perioada _________________________________________ |
| |
| SEMNĂTURI: |
|Executant* (Autorizat ISCIR) ............................................ |
|INSPECTOR ISCIR I.T. _______________________________ ** Am luat la cunoştinţă - UTILIZATOR |
|Nume, Prenume ______________________________________ Nume, Prenume ______________________ |
|Semnătura __________________________________________ Semnătura __________________________ |
---------------------------------------------------------------------------------------------

* Personal tehnic de specialitate nominalizat în Autorizaţia eliberată de ISCIR agentului economic care execută lucrările.
** Prin semnarea prezentului se confirmă veridicitatea înregistrărilor de mai sus şi calitatea de "autorizat ISCIR" a prestatorului.

FORMULAR "B 2"

---------------------------------------------------------------------------------------------
|Agent economic: | RAPORT DE VERIFICĂRI, |Nr. RAPORT | PAG. 1/2 |
|........................| ÎNCERCĂRI ŞI PROBE ÎN VEDEREA | |-----------------|
|........................| AUTORIZĂRII FUNCŢIONĂRII APARATULUI |DATA | AVIZAT |
|Autorizaţie ISCIR |-------------------------------------+------------| ISCIR IT _______|
|Nr.: ............... | PRIMA PUNERE ÎN FUNCŢIUNE | | |
| |PROCEDURA NR. ___________________ | |-----------------|
| |AVIZ ISCIR INSPECT NR. __________ | | ADMIS | RESPINS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. IDENTIFICARE UTILIZATOR FINAL |II. IDENTIFICARE APARAT |
|Nume, Prenume ______________________________ |Producător _________________________________ |
|Adresă: Loc. _______________________________ |Tip ________________________________________ |
| Str. _______________________________ |Model ______________________________________ |
| Tel. _______________________________ |Serie/An fabr. _____________________________ |
|Loc. de amplasare __________________________ |Distribuitor _______________________________ |
|(destinaţia iniţială a încăperii) .......... | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|III. ULTIMA VERIFICARE executată la ............. de către ...................... |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|IV. MENŢINEREA CONDIŢIILOR DE FUNCŢIONARE ÎN SIGURANŢĂ ŞI LEGALITATE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documente |[Da]|[Nu]| Amplasament |[Da]|[Nu]|
|------------------------------------+----+----+------------------------------------+----+----|
| | | | Încăperea | dimensional |[Da]|[Nu]|
|Există proiect de instalare avizat |[Da]|[Nu]| corespunde |--------------------| | |
| | | | | constructiv |[Da]|[Nu]|
|------------------------------------+----+----+------------------------------------+----+----|
|Există avizul pentru combustibil |[Da]|[Nu]|Racord. evacuare gaze arse este |[Da]|[Nu]|
| | | |corect | | |
|------------------------------------+----+----+------------------------------------+----+----|
|Există avizul pentru energie |[Da]|[Nu]|Există priză aer neobturabilă ... |[Da]|[Nu]|
|electrică | | |(cm2) | | |
|------------------------------------+----+----+------------------------------------+----+----|
|Alte avize |[Da]|[Nu]|Există suprafaţă vitrată ..... (cm2)|[Da]|[Nu]|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|V. EXAMINAREA SITUAŢIEI CONCRETE DE REALIZARE A INSTALAŢIEI LA DATA DE ................... |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Aparatul este montat/instalat corespunzător (respectă recomandările producătorului)|[Da]|[Nu]|
|-----------------------------------------------------------------------------------+----+----|
| |Livretul aparatului, | | | | | | |
| |completat la zi |[Da]|[Nu]| |gaze |[Da]|[Nu]|
| Consemnarea |-----------------------+----+----| |-------------+----+----|
|evenimentelor|Rapoarte de intervenţii|[Da]|[Nu]| Racordări corecte |electricitate|[Da]|[Nu]|
|de la ultima |-----------------------+----+----| |-------------+----+----|
| verificare |Intervenţii autorizate*|[Da]|[Nu]| |apă |[Da]|[Nu]|
| |-----------------------+----+----| |-------------+----+----|
| |Altele* |[Da]|[Nu]| |coş |[Da]|[Nu]|
|-----------------------------------------------------------------------------------+----+----|
|Aparatul este corespunzător scopului |[Da]|[Nu]|
|-----------------------------------------------------------------------------------+----+----|
|Aparatul este în stare bună de funcţionare (complet, fără depuneri, fără | | |
|improvizaţii adăugate) |[Da]|[Nu]|
|-----------------------------------------------------------------------------------+----+----|
|Tipul de combustibil disponibil este corespunzător categoriei aparatului |[Da]|[Nu]|
|-----------------------------------------------------------------------------------+----+----|
|VI. VERIFICĂRI FUNCŢIONALE - Tipul de gaz disponibil este adecvat tipului de | | |
| aparat .................... |[Da]|[Nu]|
|VI.1. VERIFICĂRI LA RECE | | |
|VERIFICARE PROTECŢII - toate protecţiile funcţionează corect _______________ | | |
|VERIFICARE ETANŞEITATE - circuit gaze ______________________________________ |[Da]|[Nu]|
| - circuit gaze arse _________________________________ |[Da]|[Nu]|
| - circuit apă _______________________________________ |[Da]|[Nu]|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|VI.2 VERIFICAREA MONTĂRII UNOR ECHIPAMENTE şi FACILITĂŢI OPŢIONALE** [Da] [Nu]|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|VI.2 REGLAT SARCINA APARAT __________________________________________________ [Da] [Nu]|
---------------------------------------------------------------------------------------------

* S-a efectuat curăţirea coşului de fum; ** Comandă de la distanţă, programatoare de timp, termostate de ambianţă etc.

FORMULAR "B 2" (continuare)

---------------------------------------------------------------------------------------------
|Agent | RAPORT DE VERIFICĂRI, |Nr. RAPORT | PAG. 2/2 |
|economic: ..............| ÎNCERCĂRI ŞI PROBE ÎN VEDEREA | | |
|........................| AUTORIZĂRII FUNCŢIONĂRII APARATULUI |DATA | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|VI.4 VERIFICĂRI LA CALD | | |Valori măsurate|
|Tiraj .......................................................... |[Da]|[Nu]| [ ] |
|Presiune combustibil intrare în aparat ......................... |[Da]|[Nu]| [ ] |
|Presiune combustibil intrare în arzător ........................ |[Da]|[Nu]| [ ] |
|Presiune apă intrare ........................................... |[Da]|[Nu]| [ ] |
|Temperatură gaze arse .......................................... |[Da]|[Nu]| [ ] |
|Alte măsurători ................................................ |[Da]|[Nu]| [ ] |
|-------------------------------------------------------------------+-------------------------|
| |CO măsurat | Val. limită 100 mg/Nmc| [ ] |
| |------------------+-----------------------+-------------------------|
| |CO2 măsurat | | [ ] |
| |------------------+-----------------------+-------------------------|
|Analiza gaze arse |SO2(x) măsurat | Val. limită 35 mg/Nmc | [ ] |
| |------------------+-----------------------+-------------------------|
| |NO2(x) măsurat | Val. limită 350 mg/Nmc| [ ] |
| |------------------+-----------------------+-------------------------|
| |Eficienţă măsurată| | [ ] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|VII. A fost instruit personalul de deservire desemnat de utilizatorul final [Da] [Nu]|
| |
|Obs. ________________________________________________________________________________________|
|_____________________________________________________________________________________________|
|_____________________________________________________________________________________________|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|NOTĂ: |
| 1. Orice înregistrare negativă la unul din punctele IV, V, VI duce la sistarea procedurii |
| de repunere în funcţiune a aparatului până la remedierea neconformităţii. |
| 2. Orice schimbare a amplasamentului aparatului necesită o nouă verificare. |
| 3. Aparatul nu poate funcţiona fără autorizaţie de funcţionare valabilă. |
| |
|În urma celor consemnate se AUTORIZEAZĂ FUNCŢIONAREA APARATULUI PRECIZAT LA pct. II. |
|Următoarea verificare se va face în perioada _________________________________________ |
| |
| SEMNĂTURI: |
|Executant* (Autorizat ISCIR) ............................................ |
|INSPECTOR ISCIR I.T. _______________________________ ** Am luat la cunoştinţă - UTILIZATOR |
|Nume, Prenume ______________________________________ Nume, Prenume _____________________ |
|Semnătura __________________________________________ Semnătura _________________________ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
---------------------------------------------------------------------------------------------

* Personal tehnic de specialitate nominalizat în Autorizaţia eliberată de ISCIR agentului economic care execută lucrările.
** Prin semnarea prezentului se confirmă veridicitatea înregistrărilor de mai sus şi calitatea de "autorizat ISCIR" a prestatorului.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Closed TopicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 RSS Lo-Fi Version Time is now: 22nd May 2018 - 05:32 PM

www.centrale-termice.ro Web analytics